Ontwerpen en berekenen van constructies uitgevoerd in beton, staal, steen en hout. Van advies naar ontwerp en realisatie tot uitvoering.

  • bouwtechnische planuitwerkingen conform Bouwbesluit en Brandveiligheidseisen
  • in combinatie met het uitwerken van de constructie
  • vervaardigen van adviesrapporten schades en andere gebreken
  • bewaking van lopende projecten 
  • beoordelen offertes en advisering van en naar externe partijen 
  • toezichthouder op de bouwplaats
  • bouwkundige en constructief tekenwerk
  • opgemaakt in AutoCAD en Revit
  • vergunningaanvraag